Der kan i visse tilfælde søges enkelttilskud til medicin, hvor der ikke er generelt eller klausuleret sygesikringstilskud.

Hvis medicinen er ordineret af en special- eller sygehuslæge, vil det oftest være denne der søger om tilskud.

Ansøgning af enkelttilskud er ikke dækket af sygesikringen, og vi opkræver derfor et gebyr på  kr. 500,- for dette arbejde.