Hjerte- kar- sygdomme

Hjerteflimmer
Hjertesvigt
Blodpropsygdomme
Åreforkalkning

Har du en eller flere af disse sygdomme vil du efter individuelt skøn blive tilbudt en eller flere årlige kontroller hos os.
Der vil bleve taget blod- og urinprøver og hjertediagram af sygeplejerske og få svar hos en læge.
Vi vil gennemgå risikofaktorer, symptomer og medicin, så vi sikrer os, at du får den til enhver tid bedste behandling.

Er der sket ændringer, der kræver undersøgelse hos en specialist, vil vi sørge for dette.