Astma

Ved Astma er der en vedvarende irritationstilstand i luftvejene, som fører til luftvejsforsnævring og øget produktion af slim.

Diagnosen stilles ved en lungefunktionsundersøgelse.

Har du astma vil vi tilbyde dig en årlig  kontrol af dine lunger.

Kontrollen består af 2 besøg i lægehuset:

Et besøg hos sygeplejersken, hvor der laves en spirometri (lungefunktionsundersøgelse), samt en snak om hvordan du generelt har det.

Vi tager udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

–         Hvor tit har du luftvejsymptomer i løbet af dagen?

–         Er der nogle ting du ikke kan pga. luftvejssymptomer?

–         Har du luftvejssymptomer om natte?

–         Hvor tit bruger du behovsmedicinen?

–         Har du haft luftvejsinfektioner inden for det sidste år?

Herefter får du en tid hos lægen hvor der bla. tales om den videre plan og din medicinske behandling.