KOL
er en forkortelse for Kronisk Obstruktiv Lungesygedom.

Nogle kalder det for rygerlunger, andre for kronisk bronkitis.

Det er en kronisk lungesygdom med forandringer i luftvejene og lungeblærerne. Disse forandringer gør at det er svært at trække vejret og samtidig bliver lungerne mere sårbare overfor infektioner.

Mange bliver hurtigere forpustet, hoster og hoster slim op, får hyppige lungebetændelser og nogle taber sig i vægt.

Det er en kronisk sygdom, som ikke forsvinder igen.

KOL sygdommen diagnosticeres ud fra en lungefunktionsundersøgelse, der laves her i lægehuset.


Som KOL patient her i Lægehuset bliver du tilbudt 1 årlig kontrol.

Her laves der lungefunktionsundersøgelse, tages blodprøver og EKG.

Vi taler om hvordan du har det, og hvilke symptomer du har af KOL sygdommen.

Vi taler om din livsstil. Kost-, ryge- og motionsvaner.

Vi gennemgår din medicin, taler om virkninger og evt. bivirkninger og om hvordan den tages rigtigt.